HDSD Thanh Hóa: đơn giá nhân công 2215/QĐ-UBND; giá ca máy 4994/QĐ-UBND năm 2020

3810

Ngày 15/06/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 2215/QĐ-UBND

Ngày 20/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 4994/QĐ-UBND.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định 2215/QĐ-UBND4994/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 247/2017;
– Giá Nhân công gốc vùng 2 nhập sẵn theo 2215/2020;
– Giá Ca máy gốc vùng 2 nhập sẵn theo 4994/2020;
– Toàn bộ được nhân với định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công/Tính lương theo 2215/QĐ-UBND
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!