Trang chủ Tags Thanh Hóa

Tag: Thanh Hóa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thanh Hóa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 13/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 2401/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 151/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

HDSD Thanh Hóa: đơn giá nhân công 15312/UBND-CN; nguyên giá máy 7375/SXD-KTXD năm 2021

Ngày 04/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 7377/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 06/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 4663/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 09/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 2231/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 18/01/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 295/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Thanh Hóa 2021: quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết...

Đơn giá Thanh Hóa 2020: quyết định số 5446/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết...

HDSD Thanh Hóa: đơn giá nhân công 2215/QĐ-UBND; giá ca máy 4994/QĐ-UBND năm 2020

Ngày 15/06/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI