Trang chủ Tags Thanh Hóa

Tag: Thanh Hóa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thanh Hóa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 25/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 2917/SXD-KTXD. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 19/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 529/SXD-KTXD. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 25/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 7380/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu tháng 7 và 8 năm 2023

Ngày 12/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 6167/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 27/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 4959/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu tháng 4 và 5 năm 2023

Ngày 13/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 3808/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 28/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 2693/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu tháng 1 và 2 năm 2023

Ngày 13/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 1376/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 16/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 320/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Thanh Hóa 2022: quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 05/12/2022.

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI