Trang chủ Tags Thanh Hóa

Tag: Thanh Hóa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thanh Hóa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

HDSD Thanh Hóa: đơn giá nhân công 2215/QĐ-UBND; giá ca máy 4994/QĐ-UBND năm 2020

Ngày 15/06/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 05/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 6180/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 01/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 3956/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

HDSD Thanh Hóa: Hướng dẫn tính lương nhân công theo 2215/2020, tính giá ca...

Ngày 15/06/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định 2215/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 31/3/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 1794/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 03/01/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 36/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 04/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 6063/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 05/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 3872/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 04/04/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 1785/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 04/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 69/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI