Nghệ An: Hướng dẫn tính chi phí vận chuyển vật liệu

7687

Trong công bố giá vật liệu các quý, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Nghệ An có kèm theo hướng dẫn tính chi phí vận chuyển vật liệu cho các công trình ngoài phạm vi được công bố.

Phạm vi của công bố giá là khu vực nội thành, nội thị và thị trấn huyện (bán kính khu vực nội thành thành phố Vinh tính bình quân là 07 km, các huyện và thị xã tính bình quân là 03km). Công trình ở ngoài phạm vi trên được giải quyết bù hoặc trừ với chi phí vận chuyển vật liệu. Dưới đây là bảng chi phí vận chuyển trích từ công bố giá quý 4 năm 2017:

Trích Công bố số 17/LS-XD-TC ngày 04/01/2018 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Nghệ An

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Để tính cước theo hướng dẫn này trong Dự toán F1, chúng ta làm theo các bước sau:

1. Đến bảng Vật liệu => bấm Cước ô tô để đến bảng tính cước

2. Chọn mẫu Nghệ An. Mặc định phần mềm sẽ tự chọn công bố giá mới nhất, nếu cần tính theo công bố cũ hơn chúng ta có thể chọn từ danh sách biểu cước.

3. Nhập cự ly và loại đường:

4. Trường hợp cần vận chuyển trên 2 loại đường khác nhau, chúng ta sử dụng tính năng chuột phải => Thêm cung đường. Sau đó thực hiện lại các thao tác ở bước 3 ở trên.

5. Sau khi hoàn thành tính cước cho tất cả vật liệu, chúng ta bấm “Áp cước ô tô” để đưa kết quả sang bảng vật liệu.

Bấm vào đây để xem các hướng dẫn khác