Đơn giá Ninh Thuận 2018: Quyết định số 09, 10, 13, 14/2018/QĐ-UBND

3778

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và 10/2018/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá phần xây dựng và lắp đặt. Đến ngày 26/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND và 14/2018/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá phần khảo sát và sửa chữa.

Bộ đơn giá gồm 04 phần:

  • Đơn giá xây dựng;
  • Đơn giá lắp đặt;
  • Đơn giá sửa chữa;
  • Đơn giá khảo sát xây dựng;

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.154.000 đ
  • Giá diezel: 13.518 đ/lít
  • Giá xăng: 16.673 đ/lít
  • Giá điện: 1.622,01 đ/kWh
  • Mazut: 10.791 đ/kg

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2018 và thay thế các Quyêt định số 85, 86, 87, 88 và 89/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!