Hướng dẫn áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD cho đơn giá địa phương

13817

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng mới.

Phần mềm Dự toán F1 đã nhanh chóng cập nhật đầy đủ các bộ định mức ban hành kèm theo thông tư 12/2021/TT-BXD để mọi người sử dụng:

Bộ định mức sử dụng thuận tiện nhất khi được các địa phương ban hành bộ đơn giá mới tương ứng. Tuy nhiên, hiệu lực áp dụng bộ định mức trên là 15/10/2021 nên các địa phương sẽ không kịp xây dựng bộ đơn giá đầy đủ để áp dụng cùng bộ định mức mới này.

Như vậy, để áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD thì mọi người sẽ sử dụng phương pháp tính đơn giá trực tiếp. Có hai tình huống chính áp dụng:

I. Áp dụng cho các địa phương đã xây dựng bộ đơn giá đầy đủ theo định mức 10/2019/TT-BXD

B1: Chọn Tỉnh/TP là định mức mới 12/2021/TT-BXD

B2: Tra mã hiệu công tác theo định mức mới 12/2021/TT-BXD

B3: Chọn lại đơn giá địa phương ở mục “Tỉnh/TP” và chọn bộ đơn giá mới nhất

B4: Nhấp nút “Tra lại giá VL, NC, M”/đồng ý

Lúc này, giá của từng vật liệu, nhân công, máy sẽ được lắp tương ứng từ bộ đơn giá địa phương sang bộ định mức mới nhưng chưa tính lên đơn giá cho công tác

B5: Nhấp nút “Tính đơn giá từ định mức” để tính đơn giá cho các công tác

Theo đó, các bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công sẽ có sẵn giá gốc:

II. Áp dụng cho các địa phương chưa xây dựng bộ đơn giá đầy đủ mà chỉ công bố giá nhân công, giá ca máy.

Từ B1 -> B4 mọi người thực hiện như trên để tận dụng được giá gốc của những vật liệu mà không được công bố mới trong giá thông báo hàng tháng/quý.

B5: Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu: để lắp giá vật liệu mới nhất

B6: Sang bảng Nhân công/Tính lương

B7: Sang bảng Máy thi công/Tính giá ca máy: với tỉnh không ban hành giá ca máy, chỉ ban hành duy nhất giá nhân công

hoặc sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy: để bù chênh lệch giá nhiên liệu từ thời điểm công bố tới thời điểm hiện tại, với tỉnh ban hành giá ca máy và giá nhân công

hoặc sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu: với các tỉnh được hướng dẫn dùng theo cách này

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!