Trang chủ Tags Định mức xây dựng

Tag: Định mức xây dựng

Hướng dẫn áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD cho đơn giá địa phương

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng mới. Phần mềm...

Thông tư 12/2021/TT-BXD – Ban hành định mức Xây dựng ngày 31/8/2021

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng. Định mức xây dựng quy định tại Thông...

Định mức 1264/QĐ-BXD – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây...

Định mức 235/QĐ-BXD – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI