Định mức 235/QĐ-BXD – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

3637
Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

* Sửa đổi và bổ sung các chương:

  • Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;
  • Chương IV: Công tác làm đường;
  • Chương VI: Công tác bê  tông tại chỗ;
  • Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;
  • Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác;
  • Chương XI: Các công tác khác.

* Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017

Tải văn bản gốc: 235/QĐ-BXD

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu định mức kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!