Định mức 236/QĐ-BXD – phần lắp đặt (bổ sung)

5317
Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 236/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung)
  • Bổ sung phần lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt;
  • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu định mức kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!