Đơn giá Bắc Ninh 2017: quyết định số 105/QĐ-UBND, 106/QĐ-UBND

5934
Ngày 25/01/2017 UBND tỉnh Bắc Ninh công bố Đơn giá xây dựng công trình gồm các Quyết định:
  • Quyết định 105/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng;
  • Quyết định 106/QĐ-UBND  về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt.

Toàn bộ dữ liệu bộ đơn giá theo các Quyết định 105/QĐ-UBND, 106/QĐ-UBND, bảng giá ca máy theo Quyết định 1854/QĐ-UBND và giá thông báo vật liệu mới nhất đã được Phần mềm Dự toán F1 cập nhật chính xác và đầy đủ, mọi người nhanh chóng tải về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!