HDSD Quảng Bình: đơn giá nhân công 4528/QĐ-UBND; giá ca máy 4536/QĐ-UBND năm 2020

3199

Ngày 30/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quyết định số 4528/QĐ-SXD

Đồng thời cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quyết định số 4536/QĐ-UBND.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định 4528/QĐ-SXD và 4536/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 4585/2017;
– Giá Nhân công gốc nhập sẵn theo 4528/2020;
– Giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 4536/2020;
– Toàn bộ được nhân với định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!