Trang chủ Tags Quảng Bình

Tag: Quảng Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 04/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 722/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 460/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 29/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 3525/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 3258/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 07/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2886/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2291/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 08/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2053/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1786/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1349/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 08/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1024/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI