Trang chủ Tags Quảng Bình

Tag: Quảng Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 08/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1024/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 06/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 759/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 07/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 442/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 02/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 212/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 05/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 41/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 01/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 3130/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 07/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2826/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 07/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2479/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 06/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2141/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 05/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1844/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI