Trang chủ Tags Quảng Bình

Tag: Quảng Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 07/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1234/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 06/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 898/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 04/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 630/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 44/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 10/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 3144/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 8, 9 và 10 năm 2021

Ngày 09/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2818/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 04/08/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1934/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 28/06/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1538/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 28/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1224/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 09/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1006/CBG-SXD. Về việc công bố giá gốc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI