Trang chủ Tags Quảng Bình

Tag: Quảng Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Bình – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 3/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 27/9/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 5 và 6 năm 2019

Ngày 03/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 03/05/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 22/03/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 26/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 26/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 4167/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 27/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 3753/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 27/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2859/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2402/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI