HDSD Tiền Giang – Đơn giá nhân công 219/QĐ-SXD, giá ca máy 220/QĐ-SXD năm 2020.

5641

Ngày 03/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 219/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Công bố giá nhân công xây dựng quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 220/QĐ-SXD về việc công bố giá máy và thiết bị thi công xây dựng quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Mức giá nhiên liệu:

  • Giá diezel: 9.845 đ/lít; hệ số phụ: 1,03
  • Giá xăng: 12.618 đ/lít; hệ số phụ: 1,02
  • Giá điện: 1.864,44 đ/kWh; hệ số phụ: 1,05

Tổng hợp văn bản tỉnh Tiền Giang

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá nhân công theo quyết định số 219/QĐ-SXD và giá ca máy kèm theo quyết định số 220/QĐ-SXD trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

* Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 49/2006;
– Giá Nhân công gốc nhập sẵn theo 219/2020;
– Giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 220/2020.
– Toàn bộ được nhân với định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

* Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình;
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL;
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị;
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!