HDSD Hà Nội: Hướng dẫn áp dụng văn bản 1408/UBND-KT của UBND TP Hà Nội để xây dựng bộ đơn giá theo định mức 10/2019

7510

Ngày 20/04/2020 UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung văn bản 1408/UBND-KT là công bố đơn giá nhân công xây dựng quy đổi theo nhóm nhân công của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

Để tính toán hoàn thiện bộ đơn giá mới chúng ta đã có đủ số liệu: bảng giá vật liệu Hà nội quý 1.2020; đơn giá nhân công xây dựng theo 1408; bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo thông tư số 11/2019/TT-BXD (sử dụng giá nhiên liệu/năng lượng do f1 cập nhật sẵn và đơn giá nhân công theo 1408/2020). Cách thức áp dụng vào Phần mềm Dự toán f1 như sau:

1. Cập nhật bộ đơn giá Hà nội mới nhất

Vào menu trợ giúp của phần mềm/cập nhật dữ liệu

Cửa sổ bên trái chọn “Hà Nội”, cửa sổ bên phải chọn “Cập nhật tất cả dữ liệu”

Chọn Tỉnh/TP: Hà nội; nhấp nút “chọn đơn giá”: tích chọn đơn giá HN_2020_VB_1408 và đọc nội dung ở cột diễn giải để hiểu về cấu trúc dữ liệu và thao tác cơ bản: f1 đã nhập sẵn giá gốc của vật liệu, máy thi công theo đơn giá 5481/2011 vào định mức 10/2020 để làm giá tham khảo (nếu người dùng gặp khó khăn trong việc tìm giá mới nhất thì có thể sử dụng giá gốc đó để làm giá hiện tại).

2. Nhập mã hiệu và khối lượng cho công tác ở bảng Công trình

3. Lắp giá thông báo ở bảng: vật liệu

Nhấp chuột phải vào nền bảng vật liệu chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn thời điểm giá thông báo, chọn khu vực rồi chọn: lắp giá chi tiết

Với vật liệu chỉ có 1 giá duy nhất thì phần mềm đã tự chọn, với vật liệu có nhiều mức giá thì người dùng sẽ chọn lấy một giá phù hợp

Kết quả sau khi chọn: cột nguồn mua ghi rõ thời điểm và khu vực áp dụng mức giá vật liệu đó

4. Tính lương ở bảng: nhân công

Ở bảng nhân công, nhấp chọn: Tính lương

Bảng lương theo quyết định 1408/2020 Hà Nội hiện ra, chọn khu vực và đồng ý

Xác nhận kết quả tính toán bằng nhấp chọn: Áp giá hiện tại

Kết quả sau khi tính lương theo 1408/2020:

5. Tính giá ca máy ở bảng: máy thi công

Ở bảng Máy thi công, nhấp chọn: Tính giá ca máy

Chọn mẫu lương nhân công theo TT 15/2019, định mức hao phí máy theo TT 11/2019:

Nhấp chuột trái vào giá xăng rồi chọn: lắp giá

Phần mềm đã cập nhật liên tục giá nhiên liệu mới nhất theo Petrolimex:

Nhấp chuột trái vào giá điện rồi chọn: lắp giá

Mặc định phần mềm đang để chọn mức giá điện bình quân mới nhất theo QĐ 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019

Nhấp chọn “Áp giá hiện tại” để xác nhận việc tính toán

Kết quả ở bảng: Máy thi công

Việc lắp giá hiện tại cho các bẢng vật liệu, nhân công, máy thi công đã xong

– Kết quả ở bảng: đơn giá chi tiết

6. Áp giá hiện tại của vật liệu, nhân công, máy thi công cho bảng: công trình

Tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,Máy” ở bảng công trình/Yes

Chọn mẫu giá hiện tại và xác nhận việc lựa chọn đó: mặc định phần mềm chọn mẫu số 3

Kết quả sau khi tính đơn giá trực tiếp: giá hiện tại của tổng vật liệu, nhân công, máy thi công được cập nhật về bảng công trình

Đơn giá được liên kết trực tiếp từ bảng “Đơn giá chi tiết”. Khi xuất Excel vẫn giữ được nguyên liên kết này giúp người dùng có thể sửa lại số liệu trên file Excel mà vẫn tự động cập nhật lại số liệu cho các bảng liên quan.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!