Trang chủ Tags Hà Nội

Tag: Hà Nội

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hà Nội: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 09/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02.01/2024/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01.01/2024/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 12 và quý 4 năm 2023

Ngày 29/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 04.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 04.01/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 29/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.03/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 30/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 31/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.01/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 6 và quý 2 năm 2023

Ngày 30/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02.03/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 29/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 28/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI