Trang chủ Tags Hà Nội

Tag: Hà Nội

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hà Nội: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Nội – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 31/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01/2022/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 31/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 04/2021/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

HDSD Hà Nội: đơn giá nhân công 1408/UBND-KT áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

Ngày 20/04/2020 UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý chi phí...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 01/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03/2021/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 01/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02/2021/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01/2021/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 30/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 04/2020/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 01/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03/2020/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 01/6/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02/2020/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

HDSD Hà Nội: Hướng dẫn áp dụng văn bản 1408/UBND-KT của UBND TP Hà...

Ngày 20/04/2020 UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý chi phí...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI