Đơn giá Hà Nội 2023: quyết định 377/QĐ-UBND, 378/QĐ-UBND, 380/QĐ-UBND, 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

6825
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội

Bộ đơn giá gồm các quyết định:

– Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần khảo sát xây dựng;

– Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định quyết định 377/QĐ-UBND, 378/QĐ-UBND, 380/QĐ-UBND, 381/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người theo dõi để kịp thời cập nhật về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!