Đơn giá Lâm Đồng: quyết định 22/2023/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 và 1614/QĐ-UBND ngày 18/08/2023.

3723
Quảng trường Lâm Viên (TP. Đà Lạt)

Ngày 08/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành định mức dự toán cho các công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quyết định số 22/2023/QĐ-UBND.

Đến ngày 18/08/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng theo quyết định số 1614/QĐ-UBND.

Các bộ Đơn giá gồm:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Định mức dự toán cho các công tác dịch vụ công ích đô thị.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 22/2023/QĐ-UBNDquyết định số 1614/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!