Đơn giá Hưng Yên 2023: quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 13/09/2023.

7210

Văn Miếu Xích Đằng (thành phố Hưng Yên)

Ngày 13/09/2023, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quyết định số 1905/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 1905/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!