Trang chủ Tags Hưng Yên

Tag: Hưng Yên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hưng Yên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 28/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số III 7/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 28/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II 6/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 27/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II 5/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 28/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số I/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 23/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số IV/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 30/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số V/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 10/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 12/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số I/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Hưng Yên 2020: quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI