Trang chủ Tags Hưng Yên

Tag: Hưng Yên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hưng Yên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 506/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 20/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 383/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 201/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 21/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 343/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 05/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 330/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 305/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 286/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Hưng Yên 2023: quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 13/09/2023.

Văn Miếu Xích Đằng (thành phố Hưng Yên) Ngày 13/09/2023, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 265/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 247/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI