Trang chủ Tags Hưng Yên

Tag: Hưng Yên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hưng Yên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 305/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 286/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Hưng Yên 2023: quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 13/09/2023.

Văn Miếu Xích Đằng (thành phố Hưng Yên) Ngày 13/09/2023, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 265/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 247/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày _/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số _/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày _/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 5.II/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 4.II/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 06/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 3.I/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 03/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 2.I/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI