Hướng dẫn áp dụng quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND TP Hà Nội

1272

Ngày 09/02/2017 UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Hướng dẫn cách áp dụng quyết định 689/QĐ-UBND trong Phần mềm Dự toán F1:

Bước 1 Đến bảng Máy thi công => chuột phải => Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 Chọn: Giá ca máy 689/2017/QĐ-UBND Hà Nội => Lắp giá cao nhất

Bước 3 Kết quả ở bảng: Máy thi công

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1