HDSD Bình Thuận: giá ca máy 284/QĐ-SXD ngày 30/11/2022.

3950
Mủ trôm

Ngày 30/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quyết định số 284/QĐ-SXD

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo theo quyết định số 284/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người thao tác như sau nhé:

  • Nhấp chuột phải vào trong lòng bảng Máy thi công/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu
  • Chọn Vùng và nhấp chọn: Lắp giá vật tư

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!