Trang chủ Tags Bình Thuận

Tag: Bình Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 07/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3204/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 05/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2577/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 06/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2197/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 09/06/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1840/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 14/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1488/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Đơn giá Bình Thuận 2021: quyết định 869/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình...

HDSD Bình Thuận: đơn giá nhân công 63/QĐ-SXD; giá ca máy 62/QĐ-SXD ngày 19/03/2021.

Ngày 19/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 03/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3605/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 12/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3365/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2020

Ngày 07/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2973/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI