Trang chủ Tags Bình Thuận

Tag: Bình Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 13/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 364/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 13/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 4188/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 12/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3780/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 12/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3385/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 13/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3031/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 16/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2275/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018

Ngày 05/07/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 19/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1964/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 18/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1519/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI