Trang chủ Tags Bình Thuận

Tag: Bình Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1426/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 05/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1118/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 06/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 868/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 07/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 499/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 07/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 238/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 05/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3175/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

HDSD Bình Thuận: giá ca máy 284/QĐ-SXD ngày 30/11/2022.

Ngày 30/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 03/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2793/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 06/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2526/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 06/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2246/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI