Trang chủ Tags Bình Thuận

Tag: Bình Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 07/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2987/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 03/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2628/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 07/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2360/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2027/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1712/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1426/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 05/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1118/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 06/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 868/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 07/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 499/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 07/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 238/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI