Trang chủ Tags Bình Thuận

Tag: Bình Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 03/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2793/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 06/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2526/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 06/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2246/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 05/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1996/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 07/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1735/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 09/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1453/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 12/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1149/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 875/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 17/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 677/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 02/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 519/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI