Trang chủ Tags Bình Thuận

Tag: Bình Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

Ngày 24/9/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2796/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 23/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2495/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 23/7/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2157/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 24/6/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1797/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 24/5/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1425/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 17/05/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1320/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 25/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1090/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 29/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 826/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 13/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 364/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 13/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 4188/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI