Trang chủ Tags Lâm Đồng

Tag: Lâm Đồng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lâm Đồng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1030/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 750/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 14/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 491/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 22/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 353/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 16/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 105/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 3095/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 2765/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 144/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Đơn giá Lâm Đồng: quyết định 22/2023/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 và 1614/QĐ-UBND ngày 18/08/2023.

Ngày 08/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành định mức dự toán cho các công tác dịch vụ công ích...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 2142/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI