Trang chủ Tags Lâm Đồng

Tag: Lâm Đồng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lâm Đồng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1238/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 06/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 947/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 06/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 698/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

Lâm Đồng – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 15/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 99/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

Lâm Đồng – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 15/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 2123/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

HDSD Lâm Đồng: đơn giá nhân công, giá ca máy 55/QĐ-SXD quý 2 năm...

Ngày 13/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

Lâm Đồng – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 15/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1425/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 15/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1425/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 15/06/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1154/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 14/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 863/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI