Hướng dẫn xử lý báo lỗi khi lưu file Dự toán f1

2892

Quá trình cập nhật Windows hoặc cài đặt phần mềm có thể làm thay đổi quyền truy cập cho các thư mục chứa file dự toán của người dùng. Khi xẩy ra vấn đề này, bạn có thể bắt gặp lỗi “‘Access to the path ‘D:\Du toan\Tru so UBND.ctr’ is denied.'” hoặc thông báo tương tự.

Bạn vui lòng làm theo các bước sau để khắc phục vấn đề này:

Cách 1: di chuyển (cut/copy) các file trong thư mục (Folder) hiện tại sang thư mục mới rồi mở file làm việc bình thường, sẽ không bị lỗi nữa.

Cách 2: nếu không muốn đổi đường dẫn lưu file mới, bạn sẽ thay đổi thuộc tính của thư mục đang chứa file bằng cách thực hiện các bước sau:

Bước 1: bấm chuột phải vào thư mục và chọn Properties

Bước 2: chọn tab ‘Security’, bấm ‘Add’, gõ ‘Everyone’ vào mục Enter the object names to select, và cuối cùng bấm OK

Bước 3: tích chọn ‘Full control’ dưới cột Allow và bấm OK

Bước 4: bấm OK là xong

Bây giờ bạn đã có thể mở và làm việc với file công trình của mình rồi.