Hà Nội – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

37228

Ngày 29/03/2024, Liên Sở Xây dựng – Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01.01/2024/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố Hà Nội là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí (chưa bao gồm VAT).

Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố của Liên sở, hoặc không có trong công bố giá của Liên sở, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!