Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 08/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 512/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 118A/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 518/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 727/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 03/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 03/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 17/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Tiền Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 03/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số 48/QĐ-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 13/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 47/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 1 và 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 01/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI