Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Yên Bái – giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 578/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 481/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Yên Bái – giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 3556/UBND-XD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 01/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 03/2021/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày _/02/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số _/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Sơn La – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 01/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 506/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 02/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 42/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 465/CBGVLXD/XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 03/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 03/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI