Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 30/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 4252/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 14/01/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 151/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 04/01/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 12/2020/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 08/01/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 31/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 04/01/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 01/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 30/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 4250/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 28/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 08/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 25/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2186/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Quảng Bình – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 24/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 4237/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 11/01/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 30/SXD-CBG. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI