Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1693/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1508/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 18/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1201/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 17/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 06/CB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 1172/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 1114/SXD-KT&QLHĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1960/SXD-QLCL. Về việc công bố giá vật...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 15/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 122/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 08/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1159/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1238/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI