Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 30/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 3281/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 14/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2192/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Long An – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3525/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 8 năm 2023...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3029/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1805/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 19/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 1790/SXD-KT&QLHĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thanh Hóa – Giá vật liệu tháng 7 và 8 năm 2023

Ngày 12/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 6167/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 10/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2862/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 14/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 09/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI