Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 160/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 2 năm 2024

Ngày 12/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 565/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 15/04/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1157/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 08/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 564/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 11/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 03/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1091/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1257/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 708/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 812/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 29/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 517/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI