Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 08/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 3618/2018/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 09/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2218/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 02/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 179/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 28/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 2163/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 28/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1475/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 17/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2193/SXD-KTVLXD và 2194/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 01/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 29/9/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 09/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 04/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2920/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 15/9/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 08/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI