Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2709/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 13/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 135/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 30/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 3610/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 151/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 07/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3204/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2261/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 11/10/2021, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 03/2021/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng qúy 3...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 13/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 10/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 01/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03/2021/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 11/10/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 3101/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI