Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 07/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 17/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 2174/SXD-KT&QLHĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày _/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số _/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 15/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 2183/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 15/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1972/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 10/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1729/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS. Về việc công...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 04/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2411/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 188/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày _/_/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số _/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI