Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

An Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 4254/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 13/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 2295/SXD-KT&QLHĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 10/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2598/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 10/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 10/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2314/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 886/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 03/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 296/CB-SGTVTXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2638/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI