Hướng dẫn gộp công tác làm thầu trong phần mềm dự toán F1

5348

Nhiều bài thầu yêu cầu bạn phải gộp nhiều công tác vào thành 1 đơn giá để nộp thầu. Với yêu cầu này bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Khai báo công tác gộp ở bảng Công trình:

2. Kết quả ở bảng Đơn giá chi tiết:

* Đơn giá chi tiết cho mỗi công tác trong nhóm:

* Đơn giá chi tiết gộp định mức theo nhóm:

3. Kết quả ở bảng Dự thầu: hiển thị công tác con

4. Kết quả ở bảng Dự thầu: hiển thị công tác gộp

Xem hướng dẫn này bằng video