Trang chủ Tags Nhóm

Tag: Nhóm

Hướng dẫn lưu và tra nhóm công tác

Để thuận tiện cho người lập dự toán, chúng tôi có tính năng lưu và tra nhóm công tác. Với tính năng này các...

Tạo ghi chú có tổng, ghi chú không có tổng, ghi chú dạng comnent...

Trong file dự toán, việc ghi chú theo nhóm công việc hay ghi chú dạng comnent cho từng công tác rất phổ biến, giúp...

Hướng dẫn gộp công tác làm thầu trong phần mềm dự toán F1

Nhiều bài thầu yêu cầu bạn phải gộp nhiều công tác vào thành 1 đơn giá để nộp thầu. Với yêu cầu này bạn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI