Tạo ghi chú có tổng, ghi chú không có tổng, ghi chú dạng comnent trong Dự toán F1

5731

Logo Dự toán F1Trong file dự toán, việc ghi chú theo nhóm công việc hay ghi chú dạng comnent cho từng công tác rất phổ biến, giúp cho bảng tính rõ ràng, dễ kiểm soát. Sau đây là hướng dẫn cách ghi chú trong Dự toán F1.

1. Ghi chú không có tổng

Nhập ghi chú ở cột “Danh mục công tác đo bóc”, cuối tên gõ 2 lần dấu cách (space bar) trên bàn phím => Enter.

Ví dụ trong hình: Công tác tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh _cách_cách_enter. Sau đó ghi chú chuyển sang màu nâu đỏ là thao tác đúng.

Hiển thị bên bảng Đơn giá chi tiết:

Hiển thị bên bảng Dự thầu:

2. Ghi chú dạng comment

Chuột phải vào ô cần ghi chú => Thêm/sửa ghi chú:

Nhập ghi chú => Đồng ý.

Kết quả hiển thị tam giác màu đỏ ở cạnh phải, góc trên như Excel, đưa chuột lại gần sẽ hiển thị nội dung.

3. Ghi chú có tổng

Gõ dấu sao ” * ” vào cột “Mã hiệu công tác” rồi nhấn phím enter, sau đó nhập ghi chú vào cột “Danh mục công tác đo bóc”.

Để xuất hiện tổng nhóm thì gõ tiếp dấu sao ” * ” thứ hai thì phần mềm tự động chèn bên trên 1 dòng tổng nhóm của phần trên.

Kết quả bên bảng Dự thầu:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1