Hướng dẫn tính cước vận chuyển bộ theo định mức 1149/QĐ-BXD

10516

Logo Dự toán F1Định mức sửa chữa 1149/QĐ-BXD năm 2017 của Bộ Xây dựng có quy định về các công tác bốc xếp vật liệu rời, phế thải lên phương tiện vận chuyển, vận chuyển bằng thủ công hoặc phương tiện thô sơ.

Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng và phế thải bằng thủ công được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (<=300m) tùy theo đặc điểm của công trình.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Để tính cước theo định mức này trong Dự toán F1, chúng ta làm theo các bước sau:

1. Đến bảng Vật liệu => bấm Cước bộ để đến bảng tính cước

2. Chọn mẫu Định mức sửa chữa. Mặc định phần mềm sẽ tự chọn định mức sửa chữa mới nhất, nếu cần tính theo định mức cũ hơn (1778, 1129) chúng ta có thể chọn từ danh sách biểu cước.

3. Nhập cự ly:

Lương nhân công bốc xếp và vận chuyển là nhân công bậc 3/7.

4. Sau khi hoàn thành tính cước cho tất cả vật liệu, chúng ta bấm “Áp cước bộ” để đưa kết quả sang bảng vật liệu.

Bấm vào đây để xem các hướng dẫn khác