Trang chủ Tags Định mức sửa chữa

Tag: Định mức sửa chữa

Hướng dẫn tính cước vận chuyển bộ theo định mức 1149/QĐ-BXD

Định mức sửa chữa 1149/QĐ-BXD năm 2017 của Bộ Xây dựng có quy định về các công tác bốc xếp vật liệu rời, phế...

Định mức 1149/QĐ-BXD – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1149/QĐ-BXD. Về việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI