Hà Nội – hướng dẫn lập dự toán

5960

Đây là bài hướng dẫn lập dự toán, dự thầu cho các công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội. Bằng việc đi vào hướng dẫn cụ thể từng tỉnh, chúng tôi hi vọng rằng người dùng sẽ hoàn thành được công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất!

Các văn bản được sử dụng trong hướng dẫn này:

1. Tại bảng Vật liệu: chuột phải vào nền bảng => Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu.

2. Chọn thời điểm giá thông báo => chọn khu vực (quận/huyện) => Lắp giá

3. Kết quả ở bảng: Tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá.

4. Đến bảng Nhân công => Tính lương

5. Chọn mẫu Hà Nội QĐ 688/2017 => Chọn khu vực => Áp giá hiện tại

6. Kết quả ở bảng: Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá.

7. Đến bảng Máy thi công => chuột phải vào nền bảng => Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu.

8. Chọn Giá ca máy 689/QĐ-UBND Hà Nội => Lắp giá.

9. Kết quả ở bảng: Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá.

10.  Bù giá ca máy từ thời điểm QĐ 689 có hiệu lực đến thời điểm hiện tại.

Kết quả:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1