Hướng dẫn nhập hệ số vật tư

9225

Logo Dự toán F1Trong quá trình lập dự toán, đôi khi chúng ta cần điều chỉnh hao phí định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành cho phù hợp với điều kiện thi công thực tế.

Ví dụ với công tác “SB.65550 – Lát sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn chiều dày 3,5cm“. Công tác này có mức hao phí gạch xi măng là 1,02 m2.
Xét trường hợp chúng ta có thể tận dụng được 50% gạch cũ, vì vậy mức hao phí gạch ở công tác này cần điều chỉnh cho đúng với thực tế. Để thể hiện được con số điều chỉnh chúng ta nhập 0,5 vào cột Hệ số VT như hình chụp dưới:

Sau khi bạn nhập hệ số vật tư, các bảng Hao phí vật tưĐơn giá chi tiết sẽ tự động được cập nhật để thể hiện hệ số này:

Bảng hao phí vật tư thể hiện hệ số vật tư 0,5
Bảng Đơn giá chi tiết thể hiện hao phí đã điều chỉnh

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1