Hướng dẫn lập dự toán khảo sát theo TT 01/2017/TT-BXD

8161

Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 01/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Thay thế cho thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm dự toán F1 đã kịp thời cập nhật thông tư này. Dưới đây là hướng dẫn cách áp dụng thông tư 01/2017/TT-BXD trong phần mềm:

1. Tại bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục” chọn mẫu 16. Khảo sát theo TT01/2017.

2. Nhấp nút Hệ số điều chỉnh => Chọn hệ số theo thông tư => Thông tư 01/2017/TT-BXD thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Kết quả ở bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục. Khớp hoàn toàn giá tiền ở bảng Dự toán và Dự thầu.

4. Với bảng Tổng mức đầu tư: nhấp chọn Danh sách HM => tích chọn: khảo sát địa chất hoặc khảo sát địa hình => đồng ý.

Số tiền sẽ được thể hiện ở Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: phần chi phí khảo sát địa chất/ khảo sát địa hình.

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1