Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai đoạn

11297

Với các công trình có yêu cầu thanh toán làm nhiều giai đoạn. Bạn cần sử dụng tính năng “Quyết toán” của phần mềm F1. Mỗi giai đoạn sẽ cho phép người dùng điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, máy thi công cho đúng với mặt bằng giá ở thời điểm thanh toán.

Các bước cơ bản để làm thanh toán theo giai đoạn như sau:

Bước 1 Mở file dự toán/dự thầu cũ.

Bước 2 Bấm “Quyết toán” trên thanh công cụ.

Bước 3 Chọn công tác hoàn thành trong giai đoạn.

Bước 4 Nếu hợp đồng của anh/chị không phải là hợp đồng trọn gói, anh/chị có thể thực hiện điều chỉnh giá ở các bảng Vật liệu, Nhân công, Máy thi công giống như cách anh/chị đã làm với dự toán/dự thầu. Phần đơn giá tăng/giảm so với hợp đồng sẽ được thể hiện ở cột đơn giá bổ sung (xem bước 5).

Bước 5 bấm vào bảng “Thanh toán KL hoàn thành” để xem phần mềm kết xuất theo đúng phụ lục 03.a Thông tư 08/2016/TT-BXD.

Bước 6 thanh toán giai đoạn tiếp theo.

Bước 7 Thanh toán khối lượng phát sinh đã có trong hợp đồng. Anh/chị thêm công tác phát sinh bằng thao tác như trong bước 3. Để báo cho phần mềm biết đây là công tác phát sinh, anh/chị bấm chuột phải vào công tác đó và chọn “Công tác phát sinh”.

Bước 8 Thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng. Anh/chị thực hiện tra mã giống như khi bóc khối lượng khi làm dự toán/dự thầu.

Bước 9 Bấm vào bảng “Thanh toán KL phát sinh” để xem phần mềm kết xuất theo đúng phụ lục 04 Thông tư 08/2016/TT-BXD.

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1