Đơn giá công ích Sóc Trăng 2017: 1456/QĐ-UBND ngày 22/06/2017

3534
Ngày 22/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 1456/QĐ-UBND về Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gồm:
  1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
  2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
  3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị;
  4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Quyết định 1456/QĐ-UBND thay thế quyết định số 1062/QĐHC-CTUBND ngày 19/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định 1456/QĐ-UBND áp dụng kể từ ngày 01/7/2017.

Hiện tại, Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung của quyết định số 1456/QĐ-UBND, mọi người nhanh chóng tải về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!