HDSD Đồng Nai – giá nhân công quý 2 – 156/2020, giá ca máy quý 3 – 178/2020

1913

Ngày 20/08/2020, Sở Xây dựng đã công bố giá nhân công xây dựng quý 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quyết định số 156/QĐ-SXD

Đến ngày 18/09/2020, Sở Xây dựng công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quyết định số 178/QĐ-SXD

Toàn bộ nội dung trong quyết định 156/QĐ-SXD và quyết định số 178/QĐ-SXD đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán f1:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Gộp đủ các bộ định mức XD, LD, KS, SC, TNVL theo TT 10/2019 và sửa đổi, bổ sung theo TT 02/2020; giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo các bộ đơn giá từ 1901->1904/2016; giá Nhân công gốc nhập sẵn theo 156/2020; giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 178/2020.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu thao tác không thuận lợi, mọi người gọi về Công ty f1 để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!