Trang chủ Tags Đồng Nai

Tag: Đồng Nai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đồng Nai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 05/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 2407/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 07/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1945/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 07/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1569/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 05/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1223/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 07/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 904/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 08/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 549/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 09/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 302/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 11/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 80/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 3650/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 12/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 2717/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI