Trang chủ Tags Đồng Nai

Tag: Đồng Nai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đồng Nai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1960/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 08/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1508/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1153/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 07/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 652/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 07/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 319/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 05/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 43/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 08/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 4260/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 07/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 3763/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 05/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 3224/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 05/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 2820/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI