Trang chủ Tags Đồng Nai

Tag: Đồng Nai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đồng Nai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 08/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1324/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 07/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 779/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 02/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 464/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 05/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 80/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 06/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 4772/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 4328/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 3755/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 3281/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 07/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 2840/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 07/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 2412/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI