Quảng Ngãi: hướng dẫn tính cước theo QĐ 250/QĐ-UBND

6333

Logo Dự toán F1Ngày 19 tháng 03 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố định mức dự toán, đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định này điều chỉnh hệ số cho loại đường 6 và bổ sung hệ số cho các huyện Tây Trà: 1,2; Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng: 1,1. Bạn xem cụ thể ở trích dẫn bên dưới:

Trích Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trích Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Trích Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bấm vào đây để tải văn bản gốc Quyết định 250/QĐ-UBND

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh.

Các bạn có thể xem lại Quyết định 253/QĐ-UBND ở link sau:

Cách áp dụng quyết định này trong phần mềm F1 như sau:

1. Đến bảng Vật liệu => bấm Cước ô tô để đến bảng tính cước

2. Chọn mẫu “Định mức 588” và biểu cước “250/2018/QĐ-UBND

3. Chọn phương tiện vận chuyển, nhập cự ly và loại đường:

Lưu ý: hệ số điều chỉnh ở cột M được tính bằng hệ số điều chỉnh ki (theo loại đường) nhân với hệ số vận chuyển Kvc (theo huyện/thành phố). Ví dụ bạn chọn loại đường “2 – Tây Trà” thì hệ số điều chỉnh ở cột M = 0,68 * 1,2 = 0.816

4. Trường hợp cần vận chuyển trên 2 loại đường khác nhau, chúng ta sử dụng tính năng chuột phải => Thêm cung đường. Sau đó thực hiện lại các thao tác ở bước 3 ở trên.

Bấm vào đây để xem các hướng dẫn khác