Đơn giá Tây Ninh 2017: Quyết định số 3232/QĐ-UBND (phần khảo sát)

4546

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc Công bố bộ Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh – Phần khảo sát xây dựng.

Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh – Phần khảo sát xây dựng này banh hành các đơn giá thuộc định mức kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng, làm cơ sở tham khảo cho công tác quản lý về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.154.000 đ
  • Giá diezel: 14.610 đ/lít
  • Giá xăng: 18.140 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh
  • Mazut: 12.050 đ/kg
  • Hệ số nhiên liệu phụ: xăng 1,03; diesel: 1,05; điện 1,07

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyêt định số 1075/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!