Hải Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

2750

Logo Dự toán F1Ngày 25/02/2018, Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 02/STC-XD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2018 tại nơi tiêu thụ tập trung, trung tâm các huyện, thành phố, thị xã.

Đã có giá tháng 3 năm 2018 (bấm để xem)

Đối với công trình sử dụng các loại vật tư chưa có trong công bố giá, vận chuyển có khó khăn thì chủ đầu tư phải khảo sát giá vật tư đến chân công trình lập thành hồ sơ, gửi về Sở Tài chính, Sở Xây dựng Hải dương xem xét công bố điều chỉnh, bổ sung để lập dự toán thiết kế xây dựng, dự toán giá gói thầu.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!