HDSD Thái Bình: đơn giá nhân công 29/QĐ-SXD, giá ca máy 30/QĐ-SXD năm 2023.

4346
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 13/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo quyết định số 29/QĐ-SXD

Ngày 13/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo quyết định số 30/QĐ-SXD

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 29/QĐ-SXD và 30/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Cách áp dụng như sau:

1. Tại bảng Nhân công: nhấp chuột vào “Tính lương”/chọn Khu vực/Đồng ý.

Trường hợp chưa hiện bảng tra theo văn bản 29/QĐ-SXD thì bạn bấm vào ô màu vàng chỗ “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn “Tra theo văn bản”:

2. Tại bảng Máy thi công: nhấp chuột phải vào trong lòng bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư

Sau đó chọn Khu vực theo 30/QĐ-SXD=> Lắp giá vật tư

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!