Trang chủ Tags HDSD Thái Bình

Tag: HDSD Thái Bình

HDSD Thái Bình: đơn giá nhân công 29/QĐ-SXD, giá ca máy 30/QĐ-SXD năm 2023.

Ngày 13/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo...

HDSD Thái Bình: đơn giá nhân công 51/QĐ-SXD, giá ca máy 124/QĐ-SXD năm 2020.

Ngày 28/02/2020, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI