Trang chủ Tags Thái Bình

Tag: Thái Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thái Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 20/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 07/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 17/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 06/CB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 16/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 05/CB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 18/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 04/CB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 18/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 03/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 16/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 02/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 19/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 01/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 10/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 12/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 18/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 13/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 10/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI