Trang chủ Tags Thái Bình

Tag: Thái Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thái Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 12/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 01/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

HDSD Thái Bình: đơn giá nhân công 29/QĐ-SXD, giá ca máy 30/QĐ-SXD năm 2023.

Ngày 13/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 15/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 12/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 15/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 19/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 10/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 15/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 09/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 24/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 08/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá Thái Bình 2022: quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 20/07/2022

Ngày 20/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng; phần Lắp đặt hệ...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 20/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 07/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 17/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 06/CB-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI