Trang chủ Tags Thái Bình

Tag: Thái Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thái Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 04/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 11/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 03/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 13/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 03/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 05/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 02/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 12/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 01/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 12/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 12/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 13/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 10/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 18/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 09/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 18/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 08/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI