Hướng dẫn áp dụng thông tư 14/2017/TT-BXD

4620

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật kịp thời. Cách sử dụng thông tư này trong Dự toán F1 như sau:

1. Đến bảng TH dự toán hạng mục và bấm “Hệ số điều chỉnh“. Xem hình minh họa bên dưới:

2. Bấm “Chọn hệ số theo thông tư“.

3. Chọn thông tư 14/2017/TT-BXD => chọn loại công trình => Đồng ý.

Kết quả: Chi phí chung và thu nhập chịu thế tính trước (hay còn gọi là “Lợi nhuận định mức”), được điền tương ứng 48% và 5%.

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1