Hướng dẫn áp dụng thông tư 14/2017/TT-BXD

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô...

Quyết định 79/QĐ-BXD: định mức chi phí quản lý dự án...

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI