Đơn giá Phú Thọ 2017 theo quyết định 3463/QĐ-UBND

6148
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công bố kèm theo Quyết định 3463/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm:

 1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
 4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2017 và thay thế các Văn bản:
 • 5321/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
 • 5322/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát;
 • 5323/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt;
 • 5324/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

Lưu ý: Bộ đơn giá Phú Thọ năm 2017 công bố kèm theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND đã tính lương nhân công với mức lương đầu vào là 1.900.000 đồng/tháng. Giá ca máy và thiết bị thi công được tính với các mức giá nhiên liệu (chưa bao gồm thuế GTGT):

 • Diezel 0.05S: 13.518,18 đồng/lít
 • Xăng A92: 16.672,73 đồng/lít
 • Điện: 1.720,65 đồng/kWh

quyết định ban hành đơn giá phú thọ 2017 - 3463/QĐ-UBND - trang 1

quyết định ban hành đơn giá phú thọ 2017 - 3463/QĐ-UBND - trang 2quyết định ban hành đơn giá phú thọ 2017 - 3463/QĐ-UBND - trang 3

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!