Trang chủ Tags Phú Thọ

Tag: Phú Thọ

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Thọ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 12/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 10/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 14/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 15/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1930/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 16/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1688/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 13/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1487/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 13/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1292/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Phú Thọ 2018: Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018

Ngày 25/07/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 14/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 888/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 08/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 633/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI