Trang chủ Tags Phú Thọ

Tag: Phú Thọ

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Thọ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 15/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 84/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 13/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1776/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 12/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1167/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 05/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 556/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 31/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 147/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 25/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 2063/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 19/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1289/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 31/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 920/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 07/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 358/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 03/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 2218/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI