Trang chủ Tags Phú Thọ

Tag: Phú Thọ

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Thọ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 03/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 2218/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 30/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1528/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 25/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 777/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 225/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Phú Thọ 2020: quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quyết...

HDSD Phú Thọ: đơn giá nhân công 1639/QĐ-UBND và giá ca máy 2324/QĐ-UBND năm...

Ngày 24/07/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 07/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1743/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 24/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1225/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 06/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 463/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 06/01/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 22/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI